wtorek, 23 lutego 2016

Święty Polikarp. Biskup Harnaś


Wiemy, że jako biskup wschodni, udał się do Rzymu, by wspólnie z ówczesnym papieżem podjąć wysiłki o to, by w całym Kościele wspólnie obchodzono Wielkanoc. Mimo, że mu się to nie udało, to źródła podają, że rozstali się w wielkim wzajemnym szacunku i postawie braterskiej miłości. Kiedy umierał wszystkich ogarniał podziw, a nawet strach. Oto starzec stoi na stosie wśród płomieni i... w najlepsze śpiewa hymny na cześć Boga. Oprawcy sami byli zmieszani – chcieli jak najszybciej skończyć to widowisko, bo nie tyle ośmieszało nagiego i bezbronnego starca, co ich samych

wtorek, 16 lutego 2016

List z katedry gliwickiej: znaki jedności chrześcijanRóżne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, Sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. (...) Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem