sobota, 9 września 2017

Regularne modlitwy w diecezji

Od pierwszej soboty września wznowiliśmy, po przerwie wakacyjnej, cykl naszych regularnych spotkań modlitewnych. Przypominamy, że naszym najważniejszym zadaniem jest przygotowywanie i czuwanie nad przebiegiem modlitwy ze śpiewami z Taizé. Modlitwa ta zakorzeniona jest w najstarszej tradycji Kościoła, a składa się na nią rozważanie Pisma Świętego, dłuższa chwila modlitwy w ciszy oraz przepiękne śpiewy zwane kanonami z Taizé - krótkie i łatwe do wykonania utwory muzyczne, których melodia sprzyja medytacji i spotkaniu z Bogiem. Modlitwa trwa około 45 minut.

Gliwice:
 • drugie poniedziałki miesiąca, godz. 19.15:
  kościół Chrystusa Króla, ul. Okrzei 31
 • drugie i czwarte piątki miesiąca, godz. 20.00:
  salka parafialna przy kościele św. Bartłomieja, ul. Bernardyńska 19


Zabrze:
 • trzecie soboty miesiąca, godz. 19.15:
  kościół "Pokoju", ul. Lutra 2 (styczeń, kwiecień)
  kościół św. Anny, ul. 3. Maja 18 (luty, maj)
  kościół św. Andrzeja, ul. Wolności 196 (marzec, czerwiec)


Nie stanowimy jakiejś odrębnej lub zamkniętej grupy. W spotkaniach modlitewnych może uczestniczyć każdy chętny, bez względu na to:
- jakiego jest wyznania, zarówno katolik, protestant czy prawosławny,
- w jakim jest wieku,
- czy zamierza uczestniczyć w modlitwie jednorazowo, czy częściej.

Z A P R A S Z A M Y !