wtorek, 26 stycznia 2016

Modlitwa w Katedrze: List i zdjęcia


W niedzielę, 24 stycznia 2016 r., rozpoczęliśmy diecezjalny etap "pielgrzymki zaufania". Pierwszym "przystankiem" został kościół katedralny p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.

sobota, 16 stycznia 2016

Brat Marek z Taizé zaprasza na nasz diecezjalny etap "pielgrzymki"


Drodzy Przyjaciele z Diecezji Gliwickiej!

Na koniec spotkania w Walencji brat Alois powiedział: "Po powrocie do domu wszyscy pragniemy być w swoim otoczeniu świadkami pokoju. Pamiętajmy: życie każdego z nas może stać się jak małe światełko pokoju, które świeci w ciemnościach, nawet jeśli czasem wydaje się, że płomień jest bardzo chwiejny." Wasze piękne plany, by po powrocie kontynuować pielgrzymkę zaufania, są dowodem, że to możliwe. Cieszymy się razem z Wami na bliskie już pierwsze spotkanie w gliwickiej Katedrze i na te następne. Towarzyszymy Wam duchowo i modlitwą: 

poniedziałek, 11 stycznia 2016

List z Walencji: Pielgrzymka zaufania

 
Spotkanie w Walencji - czas miłości i pokoju
Jeszcze możemy dostrzec echa odbywającego się niedawno Europejskiego Spotkania Młodzieży w Walencji. Wielu młodych ludzi z naszej diecezji wróciło do swoich domów i parafii dzieląc się wspaniałymi wspomnieniami z tego czasu wspólnego spotkania chrześcijan, w którym uczestniczyli. Część osób, która nie mogła z różnych przyczyn pojechać do Walencji, śledziła modlitwy odbywające się w walenckiej katedrze za pomocą transmisji internetowej. Niewątpliwie był to czas, w którym, czy to w samej Walencji, czy za pomocą mediów, można było poczuć ducha wspólnoty miłości i pokoju, który wynosił nas wszystkich poza wszelkie różnice wynikające z odmiennej narodowości, kultury, języka, a nawet tradycji chrześcijańskiej. Dzięki modlitwie w intencji pokoju mogliśmy wszyscy poczuć, że tak naprawdę jesteśmy dziećmi jednego Boga, że jesteśmy uczniami jednego Nauczyciela - Jezusa Chrystusa, który dla każdego z nas umarł i zmartwychwstał.

czwartek, 7 stycznia 2016

Rok 2016. Rok Miłosierdzia. Rok Kościoła


Rozpoczynający się właśnie rok 2016 jest pełen treści i wydarzeń w Kościele. Papież Franciszek właśnie na ten rok ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, a Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce będzie obchodził Rok Kościoła

wtorek, 5 stycznia 2016

Już po Walencji. Kierunek: Ryga


1 stycznia 2016 roku zakończyło się kolejne Europejskie Spotkanie Młodych, które w tym roku odbywało się w Walencji. Tam około 50 młodych ludzi z diecezji gliwickiej spotkało się ze swoimi rówieśnikami z Europy i całego świata, by wspólnie modlić się, rozważać Pismo Święte oraz dzielić się swoim doświadczeniem wiary, jednocześnie poszukując odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące problemów młodych mieszkańców współczesnej Starego Kontynentu