poniedziałek, 11 stycznia 2016

List z Walencji: Pielgrzymka zaufania

 
Spotkanie w Walencji - czas miłości i pokoju
Jeszcze możemy dostrzec echa odbywającego się niedawno Europejskiego Spotkania Młodzieży w Walencji. Wielu młodych ludzi z naszej diecezji wróciło do swoich domów i parafii dzieląc się wspaniałymi wspomnieniami z tego czasu wspólnego spotkania chrześcijan, w którym uczestniczyli. Część osób, która nie mogła z różnych przyczyn pojechać do Walencji, śledziła modlitwy odbywające się w walenckiej katedrze za pomocą transmisji internetowej. Niewątpliwie był to czas, w którym, czy to w samej Walencji, czy za pomocą mediów, można było poczuć ducha wspólnoty miłości i pokoju, który wynosił nas wszystkich poza wszelkie różnice wynikające z odmiennej narodowości, kultury, języka, a nawet tradycji chrześcijańskiej. Dzięki modlitwie w intencji pokoju mogliśmy wszyscy poczuć, że tak naprawdę jesteśmy dziećmi jednego Boga, że jesteśmy uczniami jednego Nauczyciela - Jezusa Chrystusa, który dla każdego z nas umarł i zmartwychwstał.


Spotkanie chrześcijan z różnych stron świata
"Pielgrzymka zaufania", której ESM w Walencji było kolejnym etapem przyniosła również wiele nowych możliwości spotkań z innymi ludźmi. Uczestnicy byli gośćmi konkretnych rodzin, które użyczyły swojego domu, jak również zadbały o poranny posiłek dla młodych pielgrzymów. Kulminacją tego wzajemnego spotkania był uroczysty obiad na który rodziny do jednego stołu swoich podopiecznych, tworząc w ten sposób rzeczywistą komunię między sobą. Wielu z nas z sentymentem wraca do tych chwil, kiedy nawzajem można było spojrzeć komuś w oczy i swoim uśmiechem, uściskiem dłoni (gdyż nie zawsze można było znaleźć język zrozumiały dla wszystkich) podziękować za otwarte serce. Spotkanie stało się również okazją do spotkania młodych z rówieśnikami z przeróżnych części Europy, a także świata. Mieliśmy okazję do poznania siebie nawzajem, odkrycia tego co nas łączy, podzielenia się naszymi problemami, obawami i troskami, wspólnego szukania odpowiedzi na dręczące nas pytania, ale też wspólnego przeżywania chwil radości i szczęścia.

Pielgrzymka zaufania
Chcemy, by ten czas przeżyty w Walencji, a także podczas wcześniejszych Spotkań, jak również naszych tygodniowych pobytów w Taizé, miał swoją kontynuację w naszym codziennym życiu. Chcemy też rozpocząć własny, diecezjalny etap tej pielgrzymki, włączając się w tę wielką wędrówkę zapoczątkowaną przez brata Rogera, "pielgrzymkę zaufania przez ziemię". Do niej pragniemy zaprosić wszystkich chętnych, ludzi zabiegających o pokój i pojednanie. Każdy z nas może stać się pielgrzymem pokoju i budować widzialne mosty między wspólnotami wyznawców Chrystusa. Nasza "pielgrzymka zaufania" będzie polegała na odwiedzaniu co miesiąc innego miejsca modlitwy, w którym spotykają się chrześcijanie. Razem z daną wspólnotą chcemy rozpoczynać miesięczną modlitwę o pokój i pojednanie wieczornym nabożeństwem w 4. niedziele miesiąca. Od tego momentu dana wspólnota będzie kontynuowała modlitwę przed krzyżem z Taizé. W 4. niedzielę kolejnego miesiąca krzyż ten będzie przekazywany na inne miejsce - następny "przystanek" pielgrzymki. Chcemy, by pielgrzymka ta stała się okazją do spotkania chrześcijan z różnych wspólnot parafialnych, zarówno katolickich, ewangelickich oraz prawosławnych w naszym regionie, a także wspólnot gromadzących się w kaplicach różnych ośrodków, takich jak szpitale, domy spokojnej starości, domy dziecka, placówki wychowawcze, więzienia i inne. Pragniemy budować mosty między nami samymi i zapraszać innych do wspólnego pielgrzymowania. Chcemy w naszym najbliższym otoczeniu "odnawiać więzy solidarności".
Z każdego miejsca będziemy też wysyłać list do wspólnoty, która gościła nas wcześniej, tak jak to czynili pierwsi chrześcijanie, wysyłający listy między różnymi Kościołami, umacniając się nimi w wierze oraz pozdrawiając się wzajemnie. Do tworzenia tych listów zapraszamy wszystkich, którzy włączą się w naszą pielgrzymkę. Prosimy o wysyłanie przemyśleń, które zrodziły się podczas odwiedzin konkretnej wspólnoty na naszą skrzynkę mailową: taizedziecezjagliwicka@gmail.com.

Początek pielgrzymki - katedra gliwicka
Pielgrzymkę zaufania rozpoczniemy w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, 24 stycznia 2016 r. w kościele katedralnym pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Gliwicach o godzinie 16. Już teraz serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi Bernardowi Plucikowi za wyrażenie chęci przyjęcia nas oraz za podjęcie się czuwania nad przebiegiem modlitwy w najbliższym miesiącu. Katedra jest głównym kościołem gliwickim, miejscem szczególnym dla całej diecezji. Dlatego wyruszamy właśnie stamtąd, tak jak wyrusza się z najważniejszego miejsca dla każdego człowieka, domu rodzinnego. Mamy nadzieję, że wielu ludzi powiązanych z Taizé i punktami przygotowań przybędzie na to nabożeństwo i razem ze wspólnotą parafialną włączy się w modlitwę o pokój na świecie i pojednanie chrześcijan. Wszystkich zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz