diecezja


Regularne modlitwy w diecezji
Bracia z Taizé nie chcą tworzyć żadnych nowych ruchów, organizacji czy stowarzyszeń. Zatem my również nic takiego nie proponujemy. Kim zatem jesteśmy? Głównie zajmujemy się przygotowywaniem modlitw w intencji pokoju i pojednania. Na te modlitwy zapraszamy wszystkich chętnych, ludzi w każdym wieku, chrześcijan ze wszystkich Kościołów i różnych tradycji. Ponadto zajmujemy się organizowaniem przejazdu na letni wyjazd do samego Taizé oraz zimowy, na Europejskie Spotkanie Młodych (patrz: wyjazdy).

Pielgrzymka zaufania
W Roku Jubileuszowym Miłosierdzia rozpoczynamy też "pielgrzymkę zaufania", polegającą na organizowaniu modlitwy Taizé, o pokój i pojednanie, w miejscu modlitwy wspólnoty chrześcijan, która zechce nas przyjąć. Zazwyczaj są to kościoły parafialne, ale chętnie odwiedzimy także wszelkiego rodzaju kaplice czy inne godne miejsca, w których jakaś wspólnota chrześcijan gromadzi się na modlitwie. Wraz z nami "pielgrzymował" będzie krzyż z Taizé. Po modlitwie, jeśli są takie możliwości i chęć naszych gospodarzy, możemy spotkać się z nimi, by opowiedzieć więcej o idei Taizé, historii Ekumenicznej Wspólnoty Braci oraz podzielić się naszymi wspomnieniami, pokazując także zdjęcia z naszych działań. Do "pielgrzymki zaufania" zapraszamy wszystkich chętnych, by wraz z nami nawiedzali miejsca, w których odbywać się będzie modlitwa (patrz: pielgrzymka zaufania - kalendarz).

Zaproś "pielgrzymkę zaufania" do swojej wspólnoty! Wystarczy, że uzyskasz zgodę osoby sprawującej opiekę nad miejscem, w którym ma odbywać się modlitwa i do nas napiszesz. Nie jest dla nas ważne to, jak liczna jest wspólnota, byle każdy mógł uczestniczyć w spotkaniu.