niedziela, 17 kwietnia 2016

List z parafii Świętego Antoniego w Zabrzu: Nadzieja zmartwychwstania


Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! - ta prawda leży u podstaw wiary wszystkich Chrześcijan. "Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara" (1 Kor 15, 14), pisze Święty Paweł. Napełnieni radością, jaką wzbudziła w nas Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie w kościele Świętego Antoniego w Zabrzu, w Poniedziałek Wielkanocny, 28 marca 2016 roku
Bardzo dziękujemy parafianom za zaproszenie, wspólne nabożeństwo z kanonami oraz codzienną modlitwę w intencji pokoju na świecie i jedności chrześcijan. Jesteśmy wdzięczni księdzu Bogusławowi Sytemu za serdeczne przyjęcie nas w kościele parafialnym. Mamy nadzieję, że to spotkanie w radości Zmartwychwstania było również dla parafii wydarzeniem, które napełniło pokojem serca.28 marca dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Jana Kaczkowskiego, założyciela i szefa hospicjum w Pucku, a także opiekuna duchowego tej placówki. Był on duchownym znanym w całej Polsce, cenionym autorytetem w dziedzinie moralności chrześcijańskiej, który uczył nas wszystkich zachowania się przy osobach ciężko chorych i umierających. Jego słowa potwierdziło życie, a także odchodzenie w młodym wieku, na skutek nieuleczalnej choroby nowotworowej. Śpiewając "Alleluja!" oraz wsłuchując się w słowa Ewangelii opowiadającej o pustym grobie mieliśmy serca przepełnione nadzieją na to, że śmierć nie jest końcem, ale przejściem - paschą - do nowego Życia.Nasza radość, wynikająca z nadziei na życie wieczne, nie kończy się. Wspólnie oczekujemy zesłania Ducha Świętego, Pocieszyciela. Po raz kolejny podczas naszej "pielgrzymki zaufania" chcemy spotkać się na liturgii światła i dzielić się z całym światem naszym weselem. Uczynimy to na nabożeństwie rozpoczynającym kolejny miesiąc modlitwy, które będzie miało miejsce 24 kwietnia 2016 r. w kościołach Świętego Bartłomieja w Gliwicach. O godzinie 19. spotkamy się w starym kościółku (ul. Toszecka 36 a), śpiewając kanony, rozważając słowo Bożę i modląc się w ciszy, by później, wysłuchawszy fragmentu o Zmartwychwstaniu, z zapalonymi świecami, przejść w procesji do kościoła dużego, pozostawiając tam krzyż naszej pielgrzymki, wokół którego parafianie modlić się będą w intencji pokoju i pojednania. Serdecznie wszystkich zapraszamy na to wydarzenie.


Niech Zmartwychwstały Chrystus pociesza nas wszystkich w każdym utrapieniu naszym (2 Kor 1, 4) i ofiarowuje nam na nowo dar swojego pokoju.

Z najlepszymi życzeniami i pamięcią modlitewną,
Pielgrzymi pokoju.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz