niedziela, 10 kwietnia 2016

Słowo, przez które objawia się Miłosierdzie


3. Niedziela Wielkanocna dzień bardzo obfity w treści. Katolicy obchodzą ją jako Niedzielę Biblijną, a luteranie, już od XVI wieku, świętują dziś... Niedzielę Miłosierdzia Bożego. To kolejna okazja do poznawania siebie nawzajem, a nawet spotkania i wspólnego uczenia się od siebie treści, w które dziś się zagłębiamy

Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym , wraz z Tradycją, jest w Kościele katolickim najważniejszym filarem w poznawaniu Bożego Objawienia. Jednak przez wiele lat, z różnych względów, treści biblijne nie miały dostatecznie ważnego miejsca w życiu katolików. Stąd pojawia się sporo coraz to nowych form promowania Biblii oraz zachęty do jej rozważania. Nie ulega wątpliwości fakt, że wiele w tym względzie nauczyć można się właśnie od ewangelików, dla których Biblia stanowi centrum przeżywania wiary. Przez lata wypracowywali oni metody czytania Pisma w taki sposób, żeby przemawiało ono nadal do odbiorcy, żyjącego wiele lat od jego powstania. Czerpanie z protestanckiego dziedzictwa z pewnością będzie niezwykle cennym doświadczeniem dla każdego katolika, a może stać się też świetną okazją, by się spotkać przy Słowie, na wspólnym czytaniu, rozważaniu i medytacji, prowadzącej do modlitwy.

Nie ulega wątpliwości, że Miłosierdzie Boże jest w ostatnich latach głównym tematem podejmowanym przez katolików. Dowodem na to jest chociażby przeżywany właśnie Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, ogłoszony przez papieża Franciszka. Ponadto całe bogactwo nauczania Kościoła katolickiego, mówiące o Miłosierdziu może posłużyć do wzrostu w wierze także ewangelikom. Wszyscy chrześcijanie mogą bez wątpienia, wpatrując się w oblicze Jezusa Miłosiernego, który pokazuje swoją ranę, otwierającą jego Święte Serce, prosić o Miłosierdzie dla każdego człowieka na ziemi, który przecież został odkupiony przez zasługi Męki i Śmierci Chrystusa.

Możemy się od siebie uczyć trwania przy Panu, wspólnego stawania przed naszym jednym Mesjaszem, by razem głosić światu Miłosierdzie Boże, które odkrywamy na kartach Pisma Świętego oraz zbawienie, które daje nam Zmartwychwstały.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz