niedziela, 8 stycznia 2017

"Pielgrzymka zaufania" w 2016


W styczniu ubiegłego roku, z samego serca diecezji gliwickiej, wyruszyła nasza diecezjalna "pielgrzymka zaufania". Dotychczas odwiedziła ona 7 miejsc, w których, przy ikonie krzyża z Taizé, trwała nieustanna modlitwa w intencjach pokoju na świecie i pojednania wśród chrześcijan. Ostatnim jej punktem w 2016 roku było włączenie się w tę ogólnoświatową "pielgrzymkę zaufania przez ziemię", zapoczątkowaną przez brata Rogera i kontynuowaną nadal przez Ekumeniczną Wspólnotę Braci z Taizé oraz wielu pielgrzymów pokoju, młodych i starszych, z całego świata

24 stycznia - kościół katedralny św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach
W czwartą niedzielę stycznia, w kościele katedralnym w Gliwicach, wspólnym nabożeństwem z kanonami z Taizé, rozpoczęliśmy naszą diecezjalną "pielgrzymkę zaufania". Jej inauguracji towarzyszyły jeszcze bożonarodzeniowe nastroje, a także świadomość trwania Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Między innymi właśnie ta intencja, jedności chrześcijan, przynagliła nas do pójścia w tej specyficznej modlitewnej wędrówce, której drogę wyznaczać miała ikona krzyża i wspólnoty zgadzające się ją przyjąć. Kolejnym powodem były, trwające zresztą do dziś, wydarzenia, które miały miejsce na świecie, szczególnie zaś w Syrii, gdzie ludzie nie mogli normalnie funkcjonować z powodu szaleństwa krwawych prześladowań i wojny, co rozbudziło w nas wszystkich jeszcze większe pragnienie światowego pokoju. Właśnie dla tych dwóch powodów zechcieliśmy "pielgrzymować", od wspólnoty do wspólnoty, dzieląc się naszym zapałem i poczuciem solidarności z prześladowanymi, doświadczającymi wojny, a także wielkie pragnienie pojednania między nami, uczniami Chrystusa. Przyświecała nam myśl brata Rogera, którą przejął od swojej babci: "Nie jest możliwy pokój na świecie, kiedy chrześcijanie są nadal podzieleni". O podtrzymywanie naszych modlitw prosiliśmy tam, jak i w każdym kolejnym miejscu, wspólnoty które gromadziły się wśród krzyża.

28 lutego - kościół Świętej Trójcy w Bytomiu
Pod koniec lutego, podczas naszej modlitwy, trwaliśmy już w okresie wielkopostnej refleksji nad życiem i śmiercią, a przede wszystkim nad ofiarą Chrystusa, która ciągle dopełnia się w cierpiących i umierających za wiarę chrześcijanach. W bytomskiej parafii Świętej Trójcy adorowaliśmy krzyż poprzez wspólny śpiew, rozważanie Pisma Świętego, ciszę, a także indywidualną modlitwę przy ikonie.

28 marca - kościół św. Antoniego w Zabrzu
Jednak chrześcijaństwo zawsze wierzy w ostateczne zwycięstwo dobra nad złem, światła nad ciemnością, śmierci nad życiem. Dlatego nasza marcowa modlitwa w kościele św. Antoniego w Zabrzu, wyjątkowo nieodbywająca się jak zawsze w 4. niedzielę miesiąca, w którą wówczas wypadała Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, a w Poniedziałek Wielkanocny, była celebracją życia, nadziei na udział w paschalnej chwale Chrystusa, czego wyrazem była wpleciona w nabożeństwo liturgia światła.

24 kwietnia - parafia św. Bartłomieja w Gliwicach
W kwietniu nadal trwaliśmy w radości wielkanocnej, dlatego także po ciszy, stale obecnej podczas naszych nabożeństw, odpaliliśmy świece od paschału i z nimi w dłoniach przeszliśmy w procesji z kościoła rektorskiego św. Bartłomieja w Gliwicach do parafialnej świątyni, podążając, tym razem zupełnie dosłownie, za krzyżem i ikoną Zmartwychwstania.

22 maja - kościół Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie
Pod koniec maja, w kościele Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie, wołaliśmy o zesłanie do naszych serc Ducha Miłości i Pokoju, Tego, który potrafi prawdziwie jednać ze sobą ludzi. Razem z Apostołami i Maryją, wyczekiwaliśmy na Niego w wieczerniku kościoła, błagając by odnowił oblicze ziemi, tak bardzo poranionej krwią prześladowanych i zabijanych ze względu na wiarę w Zmartwychwstałego Pana, który także w wieczerniku modlił się o to, by Jego uczniowie stanowili jedno, jak On z Ojcem.

Wakacyjny pobyt w Taizé
W czasie wakacji pielgrzymowaliśmy do samego Taizé, aby móc zaczerpnąć tam sił, jak u źródła, przez tydzień razem z braćmi modlić się i rozważać Słowo Boże, a także zadbać o osobisty rozwój duchowy każdego z nas.

23 października - Zakład karny w Zabrzu
Po wszelkich urlopach, w październiku, odważyliśmy się wreszcie na kolejny ważny krok w naszej "pielgrzymce" uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii wraz z osadzonymi w zabrzańskim Zakładzie Karnym w ich kaplicy. To dość symboliczne wydarzenie, gdyż sam Chrystus, w znaku krzyża świętego, pozwolił zamknąć się w więzieniu i być w miejscu, gdzie karę odbywają ludzie, którzy w swoim życiu bardzo się pogubili. Ten etap, w pierwszym miejscu poza parafią, w tak zwanym przez nas "miejscu nadziei", był dla nas (tylko reprezentacyjnej grupy, gdyż nie wszystkich pielgrzymów zaufania mogliśmy zaprosić na to wydarzenie, ze względu na charakter placówki) szczególnym momentem tegorocznej modlitewnej wędrówki przez naszą diecezję. Mamy też nadzieję, że osadzeni, którzy modlili się z nami, a potem przez miesiąc sami kontynuowali modlitwę w intencjach pokoju i pojednania, mogli poczuć się pełnowartościowymi członkami naszej "pielgrzymkowej" wspólnoty.

27 listopada - kościół Świętej Rodziny w Gliwicach
Przedostatni etap w ubiegłym roku miał miejsce w kościele Świętej Rodziny w ostatnią niedzielę listopada, rozpoczynającą czas Adwentu. Wśród parafian przybyłych na modlitwę do świątyni dominowała młodzież. Także to ludzie młodzi sami wyszli z inicjatywą zaproszenia "pielgrzymki" do parafii, prosząc o pozwolenie na to księdza proboszcza. Bardzo się cieszymy z tego, że powoli jesteśmy zauważani i zapraszani do wspólnot parafialnych. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku takich miłych gestów nam okazanych będzie więcej i częściej dane grupy będą same zgłaszały się z propozycją zaangażowania się w trud miesięcznej modlitwy w intencjach pokoju i pojednania.

28 grudnia - Europejskie Spotkanie Młodych w Rydze
Ostatnim punktem "pielgrzymki" było włączenie się w Europejskie Spotkanie Młodych w Rydze, zorganizowane przez wspólnotę braci. Tam\ przez kilka dni, dawaliśmy świadectwo naszej młodej wiary, poprzez codzienną modlitwę a także spędzanie czasu z rodzinami, które przyjęły nas pod swój dach, ofiarując nocleg i częstując śniadaniem. Także w te ostatnie dni 2016 roku odbyło się spotkanie Polaków, na którym o naszych działaniach dotyczących Taizé w diecezji gliwickiej, jak również o "pielgrzymce zaufania" opowiedziały zebranym reprezentujące nas Aleksandra i Agnieszka Kowalik. Również podczas tego spotkania brat Alois, przeor Wspólnoty, wyznaczył kolejny cel na mapie ogólnoświatowej "pielgrzymki zaufania przez ziemię", a więc także i naszej diecezjalnej - Bazyleę, czyli przyszłoroczne miejsce Europejskiego Spotkania Młodych pod koniec 2017 roku.
Co dalej? Jak planujemy rozpoczynający się rok? Od tego roku, razem z nami, podróżować będzie ikona Miłosierdzia, którą bracia ofiarowali nam, przekazując ja księdzu Damianowi Trojanowi, naszemu duchownemu opiekunowi diecezjalnemu. W związku z tym, chcielibyśmy rozważać przede wszystkim przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie, przedstawioną na tej ikonie, po kolei przyglądając się każdemu z przedstawionych na niej wydarzeń tej opowieści Jezusa.
Chcemy też, zachować tę praktykę w doborze kolejnych miejsc "pielgrzymki", naprzemiennie zatrzymując się w kościołach i "miejscach nadziei". Mamy nadzieję, że będziemy także zapraszani do konkretnych wspólnot i dzięki temu nie będziemy musieli martwić się kolejnymi miejscami modlitwy. Dotrzemy wszędzie tam, gdzie nas zaproszą, jeśli tylko dojeżdża tam komunikacja miejska. Być może właśnie Ty, Drogi Czytelniku, mógłbyś zaproponować osobie odpowiedzialnej za miejsce modlitwy (kościół, kaplicę), do którego uczęszczasz, zaangażowanie wspólnoty w "pielgrzymkę zaufania", po czym skontaktujesz się z nami? Serdecznie do tego zapraszamy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz