niedziela, 15 maja 2016

List z parafii św. Bartłomieja w Gliwicach


Dziś w Kościele katolickim  i ewangelickim wspominamy dzień Pięćdziesiątnicy, w którym wspominamy Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów. W Biblii czytamy: "Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku". (Dz 2, 1-6)


Dzień Zesłania Ducha Świętego jest bardzo ważny dla wszystkich chrześcijan. Od tego dnia Apostołowie wyszli z Wieczernika, by głosić nadzieję zmartwychwstania wszystkim narodom. Duch Święty dodał im takiej odwagi, że bez cienia lęku wyszli to tych, przed którymi jeszcze chwilę temu się ukrywali. Takie działanie nie mieści się w ludzkich realiach - to może uczynić jedynie Duch.


My również, na wzór Apostołów zgromadziliśmy się w ubiegłym miesiącu, 24 kwietnia, w kościele rektorskim Świętego Bartłomieja w Gliwicach. Po wychwalaniu śpiewem Pana, chwili modlitwy w ciszy oraz wysłuchaniu fragmentu Ewangelii o Zmartwychwstaniu Chrystusa, wyruszyliśmy za ikoną krzyża, z zapalonymi świecami, do kościoła parafialnego. Podczas tej procesji śpiewaliśmy w różnych językach kanony z Taizé, dając publiczne świadectwo o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym, taj jak kiedyś świadczyli o Nim. Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami wzięli udział w tym naszym nabożeństwie, rozpoczynającym kolejny etap diecezjalnej "pielgrzymki zaufania". Po dotarciu do kościoła, w bocznej nawie pozostawiony został krzyż, przy którym przez cały miesiąc parafianie modlili się o pokój na świece i pojednanie wśród wszystkich chrześcijan.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejny etap "pielgrzymki zaufania", który rozpocznie się modlitwą w niedzielę, 22 maja, o godz. 15. w kościele Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie. Będzie to już ostatnie spotkanie przed wakacjami. Mamy nadzieję, że po nich "pielgrzymka" zostanie wznowiona.

Z modlitwą w Duchu Świętym,
Pielgrzymi zaufania


Poniżej prezentujemy zdjęcia z kwietniowej modlitwy. Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz